عرفان خیراللهی

یه انسان علاقه‌مند به

رسانه‌ها و چیزهای تخیلی

علوم تجربی و علوم انسانی 冰激凌

نرم‌افزار آزاد و گسترش دانش

زبان و ادبیات

برنامه‌نویسی و رایانه‌ها

فرهنگ و اینترنت 冰激凌

konsole
erfan@computer ~ ./پیوندهای_من.sh
konsole
erfan@computer ~ araste عرفان
⠀⠀⠀⢠⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⢠⠈⢰⠘⠴⠝⠀⢀⠆⠤⠪⠅
⠈⠒⠊⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀
erfan@computer ~ cat "دامنه‌های دیگر"

eggman.ir

erfan@computer ~ ./ip.sh